Skoro Białoru¶ jest błękitnooka, to blog nie może być czarno-biały. Białoruski dziennik Michała Potockiego.
Blog > Komentarze do wpisu

Gruszki na wierzbie dla MFW

MFWPo urlopowej przerwie rozpoczynamy nadrabianie zaległo¶ci. Jeszcze w tym miesi±cu do Mińska przyjad± dwie ważne delegacje. Pierwsza ważna delegacja będzie mówiła po rosyjsku, bo przybędzie w imieniu Funduszu Antykryzysowego Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Druga ważna delegacja raczej nie będzie znała rosyjskiego, gdyż wy¶le j± Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Białoru¶ wolałaby, żeby to MFW przyznał jej pieni±dze. W tym celu władze rozpoczęły liberaln± ofensywę w retoryce. Pisałem o tym pod koniec poprzedniego tygodnia na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Współpraca z waszyngtońsk± instytucj± to dla Mińska nie pierwszyzna. W latach 2009–2010 Białoru¶ otrzymała z tego Ľródła 3,5 mld dol., realizuj±c przy tym wiele reform. Uproszczono wówczas procedury celne, obniżono podatki, ułatwiono rejestrację firm. Obietnice słychać również teraz. Wiceminister gospodarki DĽmitry Hołuchau, należ±cy do grona młodych, wykształconych technokratów (37-latek to jeden z młodych, zdolnych, prezydenckich, o których pisałem tutaj – aut.), mówił m.in. o przestawieniu priorytetów firm państwowych z ilo¶ci na jako¶ć produkcji. Byłaby to rewolucja, bo do tej pory przemysłowe molochy pracowały według sowieckiej reguły „im więcej, tym lepiej”.

Innymi słowy dwie wadliwie działaj±ce nowe lodówki s± w statystykach więcej warte niż jedna solidna. Równolegle władze ogłosiły listę 85 firm przeznaczonych do prywatyzacji, m.in. rafinerii w Mozyrzu i zakładów maszynowych BATE, wła¶ciciela klubu piłkarskiego o tej samej nazwie. Do tej pory jednak z braku zachodnich inwestorów kampanie prywatyzacyjne kończyły się fiaskiem. W 2012 r. zamiast zakładanych 2,5 mld dol. pozyskano z tego tytułu jedynie 3,2 mln dol. (1,3 proc. planu).

Nic nie wskazuje na razie na to, by przynajmniej w kwestii prywatyzacji cokolwiek się zmieniło. Z tych samych przyczyn, co zwykle. Zachodni inwestorzy nie pchaj± się drzwiami i oknami do kraju, w którym przybyszom może grozić nacjonalizacja, je¶li tylko Alaksandar Łukaszenka uzna, że jaka¶ fabryka (np. cukierków) to sektor strategiczny. Co więcej, procedury podejmowania decyzji gospodarczych s± uznaniowe, najprostsze sprawy trzeba często załatwiać na najwyższym szczeblu politycznym.

Inna sprawa, że MFW lubi stawiać nieformalne ż±dania polityczne. Co prawda niedawno pełn± wolno¶ć odzyskał lider chadecji Pawał Siewiaryniec, któremu skończył się wyrok tzw. chemii, czyli zesłania na wie¶ z obowi±zkiem pracy, ale za kratkami wci±ż pozostaje dziewięć osób uznawanych przez organizacje obrony praw człowieka za więĽniów politycznych. Kwestie polityczne mog±, choć nie musz±, przeszkodzić Białorusi w staraniach o kredyt. Wszystko zależy od postępów jakby spowolnionych ostatnio d±żeń ku odwilży.

A po co Białorusi pieni±dze? Odsyłam do tekstu w DGP i gospodarczych notek na blogu :).

Fot. Wikipedia.

poniedziałek, 21 paĽdziernika 2013, mpotocki
© by Michał Potocki. Białoru¶ Błękitnooka | Міхал Патоцкі. Беларусь Сінявокая | Михал Потоцкий. Беларусь синеокая | Michał Potocki. Blue-Eyed Belarus | Michał Potocki. Blauäugige Belarus | Міхал Потоцький. Білорусь синьоока 2013

ZOSTAŃ FANEM NA FACEBOOKU

Polecane wpisy

Komentarze
2014/04/04 12:32:34
MFW było na ¶wieczniku jaki¶ czas temu - teraz wszystko wróciło. Ja teraz wypełniam PITy 2014 i nie pamiętam już o tych wszystkich kontrowersjach i ustaleniach, co dobitnie pokazuje - że gruszki te nie były tak dla szarego obywatela ważne.
Flag Counter Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...