Skoro Białoru¶ jest błękitnooka, to blog nie może być czarno-biały. Białoruski dziennik Michała Potockiego.
Blog > Komentarze do wpisu

Powstań się nie zapomina

Andrej SańnikauDokładnie trzy lata temu przez Białoru¶ przetoczyła się największa od lat fala represji, w następstwie wyborów prezydenckich, które odbyły się 19 grudnia 2010 roku. Z okazji rocznicy rozmawiałem dla Dziennika Gazety Prawnej z kandydatem w ówczesnych wyborach, byłym wiceszefem MSZ Białorusi Andrejem Sańnikauem, który sam do¶wiadczył na sobie represji, spędzaj±c ponad półtora roku w łagrze. Sańnikau po uwolnieniu wyemigrował, ale nie zaprzestał działalno¶ci politycznej. Należy do najmniej skłonnego do ustępstw na rzecz władz skrzydła opozycji.

Link do pełnej wersji rozmowy po polsku (Forsal.pl).
Спасылка на поўную беларускамоўную вэрсыю інтэрв'ю (Хартыя '97).
Ссылка на полную русскоязычную версию интервью (Хартия '97).
Full interview in English (Charter '97).

A na pobudzenie apetytu kilka urywków z naszej rozmowy. O skutkach białoruskiej wiosny i zimy 2010 roku:

Polityczny krach reżimu 19 grudnia stał się faktem. Gdy wyszedłem na wolno¶ć, nie mogłem swobodnie chodzić po ulicy. Tylu ludzi podchodziło, ¶ciskało ręce, dziękowało. Dotychczas traktowano nas jak aktorów. Uda się – zaklaszcz±, nie uda – wygwiżdż±. A to, że odsiedzieli¶my swoje, pomogło poszerzyć solidarno¶ć. Apatia jest, ale jest i do¶wiadczenie narodowego powstania. A powstań się nie zapomina.

O sensie wprowadzania sankcji przeciwko Mińskowi:

– Moje uwolnienie z więzienia jest ich zasług±. Sankcje przestały być poszerzane i ustępstwa się skończyły – Mikoła Statkiewicz (ekskandydat na prezydenta – red.) siedzi, Ale¶ Bialacki (lider pozarz±dowej Wiosny – red.) siedzi. Trzeba było kontynuować politykę sankcji.
– Gdyby UE po pana uwolnieniu zaostrzyła sankcje, Łukaszenka mógłby uznać, że skoro tak, na kolejne ustępstwa już nie pójdzie.
– To nie ta logika. On rozumie tylko język siły. Gdyby zaostrzono sankcje, Statkiewicz byłby już na wolno¶ci.

O wyborach 2015 roku (jeden kandydat opozycji czy wielu) i Alaksandrze Milinkiewiczu:

– Może w ogóle będzie trzeba zbojkotować wybory. Ale wielu kandydatów trudniej kontrolować, jeden oznacza pełn± kontrolę ze strony KGB.
– Alaksandar Milinkiewicz w 2006 r. też był kontrolowany przez KGB?
– Nie oskarżam go o agenturalno¶ć, ale jest dla mnie oczywiste, że KGB doskonale znało jego plany. Jednego łatwiej ¶ledzić niż dziewięciu, jak w 2010 r.

Fot. Igor Svabodin, Wikimedia Commons.

pi±tek, 10 stycznia 2014, mpotocki
© by Michał Potocki. Białoru¶ Błękitnooka | Міхал Патоцкі. Беларусь Сінявокая | Михал Потоцкий. Беларусь синеокая | Michał Potocki. Blue-Eyed Belarus | Michał Potocki. Blauäugige Belarus | Міхал Потоцький. Білорусь синьоока 2013

ZOSTAŃ FANEM NA FACEBOOKU

Polecane wpisy

Flag Counter Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...